SED270 SiC UV Detector

DETECTOR: SED270

SED270 SiC UV Dtector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shown: SED270 Detector with ILT1700, ILT2400, ILT5000 Meter Connector
 

 

 

Close-up SED270 Detector Housing

detector close up

 

 

 

 

 

 

 

 

Response Curve

 

response curve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Back to All Detectors