MPP Sensor Series

Detector:  MPP (Mini Pen Probe)

MPP Sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shown: SED270 Detector with ILT2400, ILT2500, ILT5000 and ILT6000 Meter Connector

 

 

Response Curve:

 

MPP Series Response Curve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Back to All Detectors